Member

Associació Pangea - Coordinadora Comunicació per a la Cooperació

.ngo .ong
Barcelona, Barcelona, Spain

Headquarters

Barcelona, Barcelona, Spain

Associació Pangea - Coordinadora Comunicació per a la Cooperació focuses on Science & Technology Communications Ethics & Values and is headquartered in Barcelona, Barcelona, Spain.

Pangea és una organització privada, independent i sense ànim de lucre que promou l'ús estratègic de les xarxes de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per al desenvolupament i la justícia social.

Member Profile Pages

  • pangea.ngo

    Associació Pangea - Coordinadora Comunicació per a la Cooperació

  • pangea.ong

    Associació Pangea - Coordinadora Comunicació per a la Cooperació

Stay Connected

Do you represent an NGO?

Thank you!

Find & Support NGOs

Search All NGOs

Have More Questions?

Learn More